Alenuty.pl księgarnia muzyczna
do kasy Wartość koszyka: 0,00 zł
Sprowadzamy nuty z całego świata i wysyłamy za darmo od 199 zł!
ikona i link do profilu Księgarni muzycznej Alenuty.pl na Facebook ikona i link do profilu Księgarni muzycznej Alenuty.pl na Instagramikona i link do kanału Księgarni muzycznej Alenuty.pl na Youtube

Blog

Regulamin księgarni

Regulamin księgarni muzycznej Alenuty.pl
ostatnia aktualizacja 31 maja 2023 roku

§1 DEFINICJE

1. Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą Alenuty.pl, zajmujący się w szczególności sprzedażą detaliczną polskich i zagranicznych wydawnictw nutowych oraz książek związanych z muzyką, jak również gadżetów muzycznych. Alenuty.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep dostępny jest pod adresem internetowym https://www.alenuty.pl
2. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, będący właścicielem Sklepu, tj. Joanna Jaskólska (NIP: 972-003-09-10; REGON: 302660607) oraz Krzysztof Jaskólski (NIP: 972-089-62-07; REGON: 631206948), prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej ARWENA Spółka Cywilna Joanna Jaskólska, Krzysztof Jaskólski o nr NIP: 972-11-53-508 oraz o nr REGON: 30053395. Zaświadczenia o dokonanych wpisach do CEIDG są dostępne do pobrania na stronie internetowej https://ceidg.gov.pl
Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:
a. poczty tradycyjnej pod adresem: os. Zwycięstwa 1F lok. 70, 61-643 Poznań;
b. poczty elektronicznej pod adresem [email protected];
c. formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://www.alenuty.pl/pl/contact;
d. telefonu pod numerem 61 624 20 55;
3. Klient – oznacza każdą osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych. Jeśli klient, korzystając ze Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem.
4. Moje konto - osobiste konto o unikalnej nazwie zgodnej z adresem e-mail wskazanym przez Klienta w procesie rejestracji, w którym przechowywane są wszystkie dane Klienta oraz historia jego transakcji, zabezpieczone hasłem ustanawianym przez Klienta w toku rejestracji. Opcja „Moje konto” nie ma zastosowania w przypadku tzw. „zakupów szybkich”, tj. bez logowania - wówczas do dokonania transakcji potrzebne jest podanie danych pozwalających na identyfikację zamawiającego: e-mail, imię, nazwisko, firma, adres, kod pocztowy, miasto, telefon komórkowy.
5. Regulamin – poniższy dokument, regulujący ogólne warunki korzystania z oferty Sklepu.
6. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, który obsługuje i zarządza Sprzedawca. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zarejestrowaniem Konta w Sklepie, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.
2. W celu zarejestrowania Konta w Sklepie lub w przypadku wykorzystania opcji zakupów szybkich Klient powinien poprawnie wypełnić w formie elektronicznej, dostępny na stronach internetowych Sklepu formularz, podając prawdziwe dane oraz dokonać akceptacji Regulaminu.
3. Klient po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, otrzyma zwrotną wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji Klienta w Sklepie wraz z linkiem umożliwiającym aktywację Konta.

§3 OFERTA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów, znajdujących się w jego ofercie.
2. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie (składając zamówienie), składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcę. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
3. Z głównymi cechami produktów przed złożeniem zamówienia Klient może się zapoznać na stronach Sklepu dot. poszczególnych produktów.
4. Zamówienie towaru przez Klienta może nastąpić w formie:
a. dodania właściwych towarów do Koszyka, stanowiącego element Konta oraz potwierdzenie albo kliknięcia ikony „Do koszyka” zamieszczonej przy produkcie oraz wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu;
b. tzw. „szybkich zakupów” bez konieczności rejestracji konta w Sklepie poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie Sklepu, co każdorazowo wymaga od Klienta podania swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i miejsca dostawy;
c. kontaktu ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem [email protected] oraz wymianę korespondencji e-mail;
5. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Sprzedawcę.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m.in zaakceptowaną przez Klienta treść Regulaminu, listę wybranych produktów, ceny jednostkowe produktów, informacje o ewentualnie udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, dane do faktury, wybraną formę płatności, inne indywidualne informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
7. Klient może modyfikować swoje zamówienie także po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę do momentu wysłania towaru. W celu modyfikacji zamówienia Klient powinien skontaktować się w drodze wiadomości e-mail pod adresem: [email protected]. Po zmodyfikowaniu zamówienia Klient drogą e-mailową otrzymuje ponownie potwierdzenie zmiany przedmiotu umowy zawartej na odległość na trwałym nośniku, zawierającym – oprócz elementów wskazanych w §3 pkt. 6 Regulaminu – wprowadzone zmiany. Od momentu zmiany zamówienia termin na jego realizację biegnie od początku.
8. Klient może anulować swoje zamówienie do momentu wysłania towaru przez Sprzedawcę.

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, WARUNKI DOSTAWY, FORMY PŁATNOŚCI

1. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie. Regulamin pozostaje wówczas wiążący w tym zakresie, w którym nie pozostaje w sprzeczności z ww. ustaleniami. W przypadku złożenia zamówienia, które ma charakter nietypowy z uwagi na właściwości określone przez Klienta lub ściśle związane z jego osobą, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z prośbą o dodatkowe potwierdzenie złożenia zamówienia.
2. Realizacja zamówienia i wysyłka produktów, jeżeli zamówiony towar został oznaczony w Sklepie jako dostępny, następuje po potwierdzeniu zamówienia w terminie wskazanym indywidualnie dla każdego z oferowanych produktów, tj. co do zasady w terminie od 1 do 30 dni roboczych. Realizacja zamówień na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z klientem pocztą e-mail lub telefonicznie, przy czym termin realizacji takiego zamówienia nie przekroczy 90 dni roboczych.
W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
3. Zamówienie więcej niż jednego towaru zostanie zrealizowane jednorazowo po skompletowaniu całości, a zatem z upływem najdłuższego czasu realizacji spośród zamówionych produktów.
4. Czas dostawy zrealizowanego zamówienia zależy od wyboru przewoźnika i jest liczony od momentu wysyłki. Dla poszczególnych przewoźników czas dostawy wynosi:
a. od 1 do 3 dni – Poczta Polska; paczka pocztowa;
b. od 1 do 2 dni – Kurier DPD; przesyłka kurierska;
c. od 1 do 3 dni – InPost; paczkomaty;
c. od 1 do 2 dni – InPost; paczkomaty Paczka w Weekend.
5. Koszt dostawy dla różnego rodzaju opcji jest uzależniony od wagi przesyłki oraz wyboru przewoźnika:
a. Poczta Polska; paczka pocztowa dla płatności w formie przedpłaty (przelew bankowy z góry, płatności elektroniczne) - 18 zł
b. Poczta Polska; paczka pocztowa dla płatności za pobraniem (płatne przy odbiorze) - 35 zł
c. Kurier DPD; przesyłka kurierska dla płatności w formie przedpłaty (przelew bankowy z góry, płatności elektroniczne) - 17 zł
d. Kurier DPD; przesyłka kurierska dla płatności za pobraniem (płatność przy odbiorze) - 35 zł
e. InPost; paczkomaty dla płatności w formie przedpłaty (przelew bankowy z góry, płatności elektroniczne) - 13 zł
f. InPost; paczkomaty Paczka w Weekend dla płatności w formie przedpłaty (płatności elektroniczne) - 20 zł
6. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony w potwierdzeniu  zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.
7. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy i jest uprawniony do anulowania zamówienia.
8. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w chwili otrzymania zamówienia lub oznaczony „drukujemy na zamówienie”, Sprzedawca powiadomi Klienta o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia niezwłocznie po jego ustaleniu.
9. Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w następującej formie:
a. za pobraniem w gotówce doręczycielowi przy odbiorze towaru (dla zamówień o wartości do 1000 zł);
b. przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy o numerze:
mBank 15 1140 2004 0000 3202 8143 3079 (przedpłata);
c. przelewu on-line – różne formy płatności elektronicznej obsługiwane przez Autopay S.A. (w tym przelew natychmiastowy, BLIK, Google Pay, Apple Pay, karty płatniczne i kredytowe Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic).
10. Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia albo niezwłocznie przy odbiorze w przypadku wysyłki za pobraniem.
11. Warunki i możliwość wysyłki produktu poza granice Polski wymagają każdorazowo indywidualnego uzgodnienia przed złożeniem zamówienia.
12. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument, potwierdzający dokonanie sprzedaży. Jeśli Klient jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, powinien poinformować o tym Sprzedawcę w momencie złożenia zamówienia (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia) oraz przekazać Sprzedawcy dane wymagane do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
13. W przypadku zakupu treści cyfrowych (w szczególności na nośnikach typu CD, DVD) zakup upoważnia do korzystania z treści cyfrowych przez Klienta dla własnego użytku, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w opisie zamieszczonym w karcie produktu, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionych treści cyfrowych, ich fragmentów czy też kopii w celach komercyjnych, jak również ingerencji w integralność utworów.

§ 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ma ustawowy obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
2. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Klientowi, niektóre towary mogą być objęte gwarancją. Szczegółowe prawa i obowiązki stron w ramach ww. gwarancji zawiera Oświadczenie Gwarancyjne. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień z tytułu wadliwości rzeczy sprzedanej (rękojmia).
3. W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez potwierdzenie stanu przesyłki w formie odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznie zgłosić powstałą szkodę Sprzedawcy.
4. Klient może złożyć reklamację na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 2, tj. na adres os. Zwycięstwa 1F lok. 70 (61-643 Poznań) lub na adres e-mail [email protected];
5. W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji Klient powinien postępować zgodnie z informacjami zawartymi w Oświadczeniu Gwarancyjnym. W przypadku reklamacji w stosunku do Sprzedawcy, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, Klient powinien dostarczyć odpowiednio zabezpieczony towar razem z dokumentami potwierdzającymi zakup na adres Sprzedawcy oraz wskazać swoje zastrzeżenia i żądania.
6. Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji za uzasadnioną, wówczas Sprzedawca uzgodni preferowane przez Klienta zasady wydania towaru.
7. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru, Klient powinien odebrać towaru z magazynu Sprzedawcy we własnym zakresie, w dogodnym dla siebie terminie (w dzień roboczy od 9-14), po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy. Ewentualna ponowna dostawa towaru przez Sprzedawcę lub dostawa na inny wskazany adres jest możliwa za odrębnym porozumieniem.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY

1. Klient-konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadania przez Klienta-konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć w formie wiadomości e-mail na adres [email protected].
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (patrz załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), który jest dostępny pod adresem https://www.alenuty.pl/public/assets/formularz_zwrotu_towaru_Alenuty.pdf oraz dodatkowo doręczany wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.
4. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy - zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy na os. Zwycięstwa 1F lok. 70 (61-643 Poznań) lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie jak również w trakcie kontaktu ze Sprzedawcą Klient przekazuje swoje dane osobowe do przetwarzania Sprzedawcy. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania ze Sklepu i zrealizowania przez Sprzedawcę zamówienia – bez podania danych osobowych przez Klienta nie jest możliwe skorzystanie ze Sklepu, złożenie zamówienia i jego zrealizowanie przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klienta przekazywanych w związku z korzystaniem ze Sklepu. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klienta innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. Odbiorcami danych osobowych Klienta są podmioty zapewniające hosting Sklepu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, podmioty kontaktujące się z Klientem w imieniu Sprzedawcy w celu poinformowania o stanie realizacji danego zamówienia lub usługi oraz podmioty, którym Sprzedawca powierzył zrealizowanie umowy zawartej z Klientem oraz obsługę posprzedażową.
4. Przekazane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane przez Administratora oraz podmioty upoważnione w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).
6. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji zamówień towarów i usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Sprzedawcy oraz jego towarów i usług. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora i celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy oraz prowadzenie marketingu własnych usług.
7. Administrator na podstawie dodatkowej, opcjonalnej zgody udzielonej przez Klienta ma prawo do wysyłania na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Klienta. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
8. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w trakcie wykonywania umowy zawartej z Klientem przez Sprzedawcę, jak również po jej wykonaniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości zrealizowania obowiązków przez Sprzedawcę na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.
9. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także żądać od Administratora ich usunięcia. Klient ma również prawo żądać ograniczenia przetwarzania i ma prawo przenoszenia danych osobowych. Ponadto Klient może wnieść sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
10. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, Klient ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
11. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
12. Administrator będzie także rejestrował adres IP Klienta, pod którym będzie on korzystać z Serwisu.
13. Administrator na podstawie adresu IP Klienta i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował treść Sklepu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Klienta.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.
2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej https://www.alenuty.pl
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawieraniem i realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić  o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem.
5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Sprzedawca informuje, iż
a. warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: każde urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej, która obsługuje język JavaScript, akceptuje pliki cookies i jest regularnie aktualizowana (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).
b. mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych Sklepu ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Kupującego mogą być następujące: możliwość realizowania szybkich przelewów za pośrednictwem zewnętrznych aplikacji.
2. Sprzedawca informuje, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

§ 10. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić zużyty sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego towaru do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na własny koszt na adres: os. Zwycięstwa 1F lok. 70, 61-643 Poznań

załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu Alenuty.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Arwena Spółka Cywilna Joanna Jaskólska, Krzysztof Jaskólski, os. Zwycięstwa 2 lok. 88 61-643 Poznań, NIP 972-11-53-508 oraz REGON: 300353395,

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Numer zamówienia
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium